Redacción de textos Edición y corrección Traducción Cursos Peritaje

Peritatge

ID-10036699

L’actuació d’una experta o expert reconegut pot convertir-se en determinant per a la resolució de qualsevol conflicte legal: text ambigus, plagi, identificació de parlants…

Més informació: ací.

Traducció

ID-10014624

Tecnolingüística ofereix un servei d'alta qualitat de traducció especialitzada i correcció de textos, especialment vinculats a àmbits acadèmics. Actualment, Tecnolingüística tradueix entre català (varietats central o valencià) i castellà, i també al català o al castellà de textos en llengües estrangeres diverses.

Més informació: ací.

Cursos

ID-10021884

Tecnolingüística ofereix una àmplia varietat de cursos centrats en les necessitats del client.

Més informació: ací.

Edició i correcció

ID-10036421

L'edició i presentació adequades d'un treball o el disseny d'una pàgina web personalitzada són eines imprescindibles per a comunicar de forma eficaç. Per a això resulta necessari no sols conèixer els instruments tècnics, sinó també posseir uns coneixements filològics que possibiliten la transmissió de la informació de forma clara i precisa.

Més informació: ací

Redacció de textos

ID-10042497

Redacció de qualsevol mena de textos, tant per a ser llegits (informes, memòries, anuaris, fullets o qualsevol document que es base en un suport de dades), com per a ser sentides (discursos, intervencions en actes oficials, xerrades…).

Més informació: ací.

Transcripció

ID-10059055

Som especialistes en transcripció de textos escrits i en transcripció de fragments de parla. 

Més informació: ací