Peritatge

L'actuació d'una experta o expert reconegut pot convertir-se en determinant per a la resolució de qualsevol conflicte legal:

- a l'hora d'interpretar textos ambigus, per justificar lingüísticament per què ha de prevaldre una lectura sobre les altres,

- quan hi ha indicis de plagi,

- quan cal caracteritzar una veu a partir d'un enregistrament, o per a determinar el possible origen geogràfic d'una persona sospitosa a partir del seu accent.

El prestigi dels qui emeten l'informe es converteix en la principal arma per a justificar la cientificitat i solidesa del seu contingut. En aquest sentit, Tecnolingüística ha guanyat un gran prestigi en el mercat: els peritatges són sempre elaborats, supervisats i rubricats per catedràtics de la Universitat de València, amb el suport d'un equipament tecnològic avançat i d'un personal amb anys d'experiència prèvia en aquest tipus de casos.