Redacció de textos

Redacció de qualsevol mena de textos, tant per a ser llegits (informes, memòries, anuaris, fullets o qualsevol document que es base en un suport de dades), com per a ser sentides (discursos, intervencions en actes oficials, xerrades i presentacions en reunions, consells d'administració, obertures d'exposicions o congressos, o, en general, qualsevol acte que requerisca una presentació o justificació).

A més, hi ha la possibilitat que un especialista de Tecnolingüística supervise el procés de redacció mentre el duu a terme la persona que l’ha demanat, mitjançant una tutoria en què posarà a la seua disposició les eine de treball més adequades, li resoldrà els dubtes a mesura que sorgisquen i l’ajudarà a retocar el producte final.