Traducció

Tecnolingüística ofereix un servei d'alta qualitat de traducció especialitzada i correcció de textos, especialment vinculats a àmbits acadèmics. Actualment, Tecnolingüística tradueix entre català (varietats central o valencià) i castellà, i també al català o al castellà de textos en llengües estrangeres diverses.

El valor de la traducció en Tecnolingüística està en la seua especificitat: la traducció és directa (al català o al castellà). Hi poden participar fins a tres tipus de professionals: una persona encarregada de la traducció, una altra que en fa la supervisió lingüística i una altra que en fa, si escau, la supervisió temàtica, triat sovint entre professorat universitari, especialment professionals de la Universitat de València.

Les persones implicades reben, quan cal, una formació específica que permet superar dificultats relatives a la traducció de termes poc convencionals, de la mà de personal investigador que treballa en lingüística contrastiva i terminologia.

El resultat final és una traducció que aplica els últims avanços en investigació traductològica i en la qual s'han tingut en compte aspectes tan importants com la terminologia, les convencions textuals i de gènere de la llengua d'arribada o l'actualització bibliogràfica. El treball col·laboratiu, a més, garanteix una revisió successiva del treball previ que millora la qualitat final del text traduït.